Ashampoo Core Tuner

Ashampoo Core Tuner 1.21

Większa wydajność z procesorów wielordzeniowych

Ashampoo Core Tuner pomaga lepiej wykorzystywać moc komputera poprzez zarządzanie rdzeniami procesora. Przypisując aktywne procesy do poszczególnych rdzeni, pozwala zoptymalizować ich użycie. Zobacz pełny opis

Zalety

  • Łatwe zarządzanie procesami
  • Przypisuje procesy do rdzeni
  • Automatyczna optymalizacja

Wady

  • Nie rozszerza funkcjonalności Windows - stanowi wygodną nakładkę

Dobry
7

Ashampoo Core Tuner pomaga lepiej wykorzystywać moc komputera poprzez zarządzanie rdzeniami procesora. Przypisując aktywne procesy do poszczególnych rdzeni, pozwala zoptymalizować ich użycie.

Wprowadzenie na rynek procesorów wielordzeniowych zwiększyło znacznie moc obliczeniowa współczesnych komputerów. Niestety, starsze systemy operacyjne nie zawsze potrafią wykorzystać tę innowację technologiczną i wyciągnąć z niej maksymalne korzyści. Instalacja Ashampoo Core Tuner pozwoli optymalnie zarządzać procesami w komputerze po to by wykorzystać lepiej moc "podwójnego" procesora.

Ashampoo Core Tuner oferuje możliwość automatycznej optymalizacji procesów. Jeśli klikniesz "Optymalizuj aktywne procesy" z menu "Akcje" program przeanalizuje bieżącą sytuacje i podejmie za Ciebie odpowiednie decyzje. Możesz również ręcznie określić priorytety konkretnego procesu lub określić z których rdzeni konkretna aplikacja może korzystać. Ustawienia takie możesz zapisywać w tworzonych na te potrzeby profilach.

Wyniki można śledzić za pomocą wskaźników, które pokazują poziom obciążenia każdego rdzenia oraz użycie pamięci operacyjnej RAM. Ashampoo Core Tuner jest programem dosyć bezpiecznym. Nie pozwala na zmianę zachowań procesów systemowych gwarantując stabilność komputera.

Bardzo ładny Ashampoo Core Tuner jest narzędziem o względnej przydatności. Wszystkie oferowane funkcjonalności są już obecne w systemie Windows w menadżerze zadań oraz poprzez konsolowe polecenie msconfig. Dotarcie do nich i stosowanie może być jednak skomplikowane dla początkujących użytkowników.

Ashampoo Core Tuner to zbiór narzędzi pozwalających na zarządzanie procesami oraz zoptymalizowanie użycia procesora wielordzeniowego. Jest praktyczną alternatywą dla istniejących już lecz trudniej dostępnych narzędzi dostarczanych z Windows.